ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี 2566

โครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี 2566

29

23 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ สปสช. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวันในระบบสุขภาพปฐมภูมิ
“การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน"

โครงการ สปสช. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวันในระบบสุขภาพปฐมภูมิ “การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน"

17

9 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

71

2 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566

โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566

40

10 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมพิธีการทางศาสนา ประจำปี 2566

โครงการส่งเสริมพิธีการทางศาสนา ประจำปี 2566

38

29 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

39

13 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวัน อปพร. 22 มีนาคม 2566

กิจกรรมวัน อปพร. 22 มีนาคม 2566

74

22 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.ทุ่งมะพร้าว ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

อบต.ทุ่งมะพร้าว ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

136

18 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อนศาสนาอิสลาม ประจำปี 2566

โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อนศาสนาอิสลาม ประจำปี 2566

56

18 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
งานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล จังหวัดพังงา ประจำปี พ.ศ. 2566

งานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล จังหวัดพังงา ประจำปี พ.ศ. 2566

89

1 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

ประชุมสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

75

14 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566

1169

10 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ สปสช.  “คัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ  
สำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2566”

โครงการ สปสช. “คัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ สำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2566”

10

7 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี คนว่างงาน และผู้สูงอายุ <br>หลักสูตรการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี คนว่างงาน และผู้สูงอายุ <br>หลักสูตรการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ประจำปีงบประมาณ 2566

89

13 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจิตอาสาพัฒนาถนน เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โครงการจิตอาสาพัฒนาถนน เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

115

28 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

โครงการจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

156

2 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

157

8 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

กิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

182

28 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการตำบลพัฒนาเด็กดี สูงดี สมส่วน ปี 2565

โครงการตำบลพัฒนาเด็กดี สูงดี สมส่วน ปี 2565

26

28 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตพื้นฐาน ปี 2565

โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตพื้นฐาน ปี 2565

25

22 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...