ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำบุญวันครบรอบ อบต.ทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2567

กิจกรรมทำบุญวันครบรอบ อบต.ทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2567

66

26 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:00 น. นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว กล่าวพิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับคนว่างงานผู้สูงอายุและผู้พิการ(จัดซุ้มดอกไม้) ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์2567 ณ อาคารประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเขาไข่นุ้ย อบต.ทุ่งมะพร้าว
   ในการนี้ นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จโครงการและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวขอขอบคุณผู้ที่เข้าฝึกอบรมเป็นอย่างยิ่ง 🙏🏻🙏🏻

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:00 น. นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว กล่าวพิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับคนว่างงานผู้สูงอายุและผู้พิการ(จัดซุ้มดอกไม้) ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์2567 ณ อาคารประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเขาไข่นุ้ย อบต.ทุ่งมะพร้าว ในการนี้ นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จโครงการและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวขอขอบคุณผู้ที่เข้าฝึกอบรมเป็นอย่างยิ่ง 🙏🏻🙏🏻

73

17 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:30 น. ด้วย กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ (กปค. ๔) สำนักงาน กปร. มีกำหนดการเดินทางไป ประชุมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดพังงา - ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อติดตามโครงการฝายคลองบางใสพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้าย เหมือง จังหวัดพังงา
.
ในการนี้ นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เข้าร่วมประชุม พร้อมผู้อำนวยการชลประทาน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายคลองบางใส เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยาเพื่อร่วมติดตามโครงการดังกล่าว

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:30 น. ด้วย กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ (กปค. ๔) สำนักงาน กปร. มีกำหนดการเดินทางไป ประชุมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดพังงา - ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อติดตามโครงการฝายคลองบางใสพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้าย เหมือง จังหวัดพังงา . ในการนี้ นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เข้าร่วมประชุม พร้อมผู้อำนวยการชลประทาน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายคลองบางใส เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยาเพื่อร่วมติดตามโครงการดังกล่าว

69

22 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 น. นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เป็นประธานกล่าวในโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับคนว่างงานผู้สูงอายุและผู้พิการ (จัดซุ้มดอกไม้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งมะพร้าว และผู้เข้าอบรมจำนวน 24 คน เข้าร่วม ณ อาคารประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเขาไข่นุ้ย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
"สร้างสรรค์ แก้ปัญหา พัฒนายั่งยืน"

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 น. นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เป็นประธานกล่าวในโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับคนว่างงานผู้สูงอายุและผู้พิการ (จัดซุ้มดอกไม้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งมะพร้าว และผู้เข้าอบรมจำนวน 24 คน เข้าร่วม ณ อาคารประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเขาไข่นุ้ย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว "สร้างสรรค์ แก้ปัญหา พัฒนายั่งยืน"

61

21 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 น. นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งมะพร้าว นักเรียน โรงเรียนอนุบาล อบต.ทุ่งมะพร้าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งมะพร้าว  จัดกิจกรรมปฏิบัติตามประกาศนโยบายงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 🙅‍♂️❌ ตามแนวทางของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2567 (ITA

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 น. นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งมะพร้าว นักเรียน โรงเรียนอนุบาล อบต.ทุ่งมะพร้าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งมะพร้าว จัดกิจกรรมปฏิบัติตามประกาศนโยบายงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 🙅‍♂️❌ ตามแนวทางของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2567 (ITA

67

20 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:00 น. นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว มอบหมายให้ นายจตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการตรวจรับ สมาชิกสภา อบต. และช่างควบคุมงานเข้าตรวจพื้นที่ซ่อมแซมถนนและติดตามการดำเนินงาน ณ หมู่ที่6 บ้านอินทนิน 
"สร้างสรรค์ แก้ปัญหา พัฒนายั่งยืน"

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:00 น. นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว มอบหมายให้ นายจตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการตรวจรับ สมาชิกสภา อบต. และช่างควบคุมงานเข้าตรวจพื้นที่ซ่อมแซมถนนและติดตามการดำเนินงาน ณ หมู่ที่6 บ้านอินทนิน "สร้างสรรค์ แก้ปัญหา พัฒนายั่งยืน"

66

16 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดประชุมศึกษา และพุทธศาสนิกชนตำบลทุ่งมะพร้าว เข้าร่วมทำพิธีทำบุญรำลึกครบรอบปีที่ 33 เหตุการณ์แก๊ประเบิดทุ่งมะพร้าว

นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดประชุมศึกษา และพุทธศาสนิกชนตำบลทุ่งมะพร้าว เข้าร่วมทำพิธีทำบุญรำลึกครบรอบปีที่ 33 เหตุการณ์แก๊ประเบิดทุ่งมะพร้าว

77

15 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายกฯ หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงาน เข้าตรวจพื้นที่ซ่อมแซม ถนนสายบางดินและถนนสายยูงเตี้ย ณ หมู่ที่ 6 บ้านอินทนิน

นายกฯ หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงาน เข้าตรวจพื้นที่ซ่อมแซม ถนนสายบางดินและถนนสายยูงเตี้ย ณ หมู่ที่ 6 บ้านอินทนิน

71

15 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นางพิรุณ นาคฤทธิ์ รองนายก อบต.ทุ่งมะพร้าว ประชุมปรึกษาหารือริ้วขบวนงานเต่าประจำปี 2567 ร่วมกับหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งมะพร้าว

นางพิรุณ นาคฤทธิ์ รองนายก อบต.ทุ่งมะพร้าว ประชุมปรึกษาหารือริ้วขบวนงานเต่าประจำปี 2567 ร่วมกับหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งมะพร้าว

65

15 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายจตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด ตรวจรับพัสดุ และช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจคุมงานถนน ณ หมู่ที่6 บ้านอินทนิน

นายจตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด ตรวจรับพัสดุ และช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจคุมงานถนน ณ หมู่ที่6 บ้านอินทนิน

69

14 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายกฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพังงา ครั้งที่1/2567

นายกฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพังงา ครั้งที่1/2567

70

14 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายจตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด  สมาชิกสภาหมู่ที่6 พร้อมนายช่างโยธา ลงพื้นที่หมู่ที่6 บ้านอินทนิน เพื่อตรวจสอบกรณีน้ำกัดเซาะตลิ่ง เป็นเหตุให้บ้านเรือนชาวบ้านได้รับความเสียหาย

นายจตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด สมาชิกสภาหมู่ที่6 พร้อมนายช่างโยธา ลงพื้นที่หมู่ที่6 บ้านอินทนิน เพื่อตรวจสอบกรณีน้ำกัดเซาะตลิ่ง เป็นเหตุให้บ้านเรือนชาวบ้านได้รับความเสียหาย

88

13 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งมะพร้าว และพุทธศาสนิกชนตำบลทุ่งมะพร้าว ร่วมโครงการถือศีลธรรมร่วมทำความดีในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยให้หลักธรรมทาง

นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งมะพร้าว และพุทธศาสนิกชนตำบลทุ่งมะพร้าว ร่วมโครงการถือศีลธรรมร่วมทำความดีในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยให้หลักธรรมทาง

188

9 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายกฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอท้ายเหมือง เพื่อเสนอโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอท้ายเหมืองเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2570

นายกฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอท้ายเหมือง เพื่อเสนอโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอท้ายเหมืองเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2570

224

7 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายกฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2567

นายกฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2567

244

6 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายกฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ได้เข้าตรวจเยี่ยม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

นายกฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ได้เข้าตรวจเยี่ยม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

364

5 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานเลี้ยงน้ำชา ร่วมน้ำใจสู่มัสยิดดาริสสะอาด๊ะห์ หมู่3 บ้านฝ่ายท่า

นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานเลี้ยงน้ำชา ร่วมน้ำใจสู่มัสยิดดาริสสะอาด๊ะห์ หมู่3 บ้านฝ่ายท่า

364

4 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมข้าราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมข้าราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

364

2 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายสุรจิต หาญช้าง รองนายกฯ ลงพื้นที่ ม.6 อินทนิน เพื่อตรวจสอบกรณีน้ำกัดเซาะตลิ่ง

นายสุรจิต หาญช้าง รองนายกฯ ลงพื้นที่ ม.6 อินทนิน เพื่อตรวจสอบกรณีน้ำกัดเซาะตลิ่ง

365

1 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายกฯ ตรวจเยี่ยมด่านอำเภอท้ายเหมือง 7 วัน อันตรายเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567

นายกฯ ตรวจเยี่ยมด่านอำเภอท้ายเหมือง 7 วัน อันตรายเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567

778

31 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...