ภาพกิจกรรม
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2560

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2560

434

16 ตุลาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560

463

14 สิงหาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
ประชาสัมพันธ์เรื่องภาษีฯ

ประชาสัมพันธ์เรื่องภาษีฯ

10

5 ธันวาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมเดินริ้วขบวนงาน<br>อนุรักษ์ประเพณีปล่อยลูกเต่า<br>ประจำปี 2557

ร่วมเดินริ้วขบวนงาน<br>อนุรักษ์ประเพณีปล่อยลูกเต่า<br>ประจำปี 2557

216

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์<br> ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 17<br> ประจำปี 2557

โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์<br> ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 17<br> ประจำปี 2557

225

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ทำบุญประจำปีของ อบต.

ทำบุญประจำปีของ อบต.

522

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันแม่ ปี 57

กิจกรรมวันแม่ ปี 57

448

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะผู้ว่าราชการ<br>จังหวัดพังงา ตามโครงการ<br>จังหวัดเคลื่อนที่

ต้อนรับคณะผู้ว่าราชการ<br>จังหวัดพังงา ตามโครงการ<br>จังหวัดเคลื่อนที่

490

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย

ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย

412

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 5

ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 5

512

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ทะเลหมอกเขาไข่นุ้ย

ทะเลหมอกเขาไข่นุ้ย

728

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลทุ่งมะพร้าว

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลทุ่งมะพร้าว

870

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการขับเคลื่อนการประสานแผน<br>และบูรณาการจัดทำแผนพัฒนา <br>ระหว่าง องค์กรปกครองส่<br>วนท้องถิ่น กับ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการขับเคลื่อนการประสานแผน<br>และบูรณาการจัดทำแผนพัฒนา <br>ระหว่าง องค์กรปกครองส่<br>วนท้องถิ่น กับ จังหวัดเพชรบุรี

466

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ "เดิน-วิ่ง พิชิตทะเลหมอกเขาไข่นุ้ย"

โครงการ "เดิน-วิ่ง พิชิตทะเลหมอกเขาไข่นุ้ย"

648

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ<br>พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ<br> เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557

โครงการเทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ<br>พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ<br> เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557

497

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสนับสนุนการจัดให้<br>มีสิ่งอำนวยความ<br>สะดวกสำหรับคนพิการ

โครงการสนับสนุนการจัดให้<br>มีสิ่งอำนวยความ<br>สะดวกสำหรับคนพิการ

555

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทุ่งมะพร้าว<br>สัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด <br>ครั้งที่ 18 ประจำปี 2558

โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทุ่งมะพร้าว<br>สัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด <br>ครั้งที่ 18 ประจำปี 2558

1137

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558

โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558

579

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการทำบุญครบรอบประจำปี 2558

โครงการทำบุญครบรอบประจำปี 2558

611

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

676

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...