ภาพกิจกรรม
โครงการเทิดไท้เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ <br>(โครงการจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ)

โครงการเทิดไท้เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ <br>(โครงการจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ)

900

30 กรกฎาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
การดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

การดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

920

9 กรกฎาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสนับสนุนอำเภอท้ายเหมืองจัดงานปล่อยเต่าทะเล ประจำปี 2561

โครงการสนับสนุนอำเภอท้ายเหมืองจัดงานปล่อยเต่าทะเล ประจำปี 2561

1056

19 เมษายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2560

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2560

870

16 ตุลาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560

896

14 สิงหาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
ประชาสัมพันธ์เรื่องภาษีฯ

ประชาสัมพันธ์เรื่องภาษีฯ

452

5 ธันวาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมเดินริ้วขบวนงาน<br>อนุรักษ์ประเพณีปล่อยลูกเต่า<br>ประจำปี 2557

ร่วมเดินริ้วขบวนงาน<br>อนุรักษ์ประเพณีปล่อยลูกเต่า<br>ประจำปี 2557

653

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์<br> ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 17<br> ประจำปี 2557

โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์<br> ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 17<br> ประจำปี 2557

662

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ทำบุญประจำปีของ อบต.

ทำบุญประจำปีของ อบต.

954

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันแม่ ปี 57

กิจกรรมวันแม่ ปี 57

869

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะผู้ว่าราชการ<br>จังหวัดพังงา ตามโครงการ<br>จังหวัดเคลื่อนที่

ต้อนรับคณะผู้ว่าราชการ<br>จังหวัดพังงา ตามโครงการ<br>จังหวัดเคลื่อนที่

932

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย

ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย

849

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 5

ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 5

935

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ทะเลหมอกเขาไข่นุ้ย

ทะเลหมอกเขาไข่นุ้ย

1178

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลทุ่งมะพร้าว

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลทุ่งมะพร้าว

1308

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการขับเคลื่อนการประสานแผน<br>และบูรณาการจัดทำแผนพัฒนา <br>ระหว่าง องค์กรปกครองส่<br>วนท้องถิ่น กับ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการขับเคลื่อนการประสานแผน<br>และบูรณาการจัดทำแผนพัฒนา <br>ระหว่าง องค์กรปกครองส่<br>วนท้องถิ่น กับ จังหวัดเพชรบุรี

917

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ "เดิน-วิ่ง พิชิตทะเลหมอกเขาไข่นุ้ย"

โครงการ "เดิน-วิ่ง พิชิตทะเลหมอกเขาไข่นุ้ย"

1085

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ<br>พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ<br> เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557

โครงการเทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ<br>พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ<br> เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557

951

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสนับสนุนการจัดให้<br>มีสิ่งอำนวยความ<br>สะดวกสำหรับคนพิการ

โครงการสนับสนุนการจัดให้<br>มีสิ่งอำนวยความ<br>สะดวกสำหรับคนพิการ

992

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทุ่งมะพร้าว<br>สัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด <br>ครั้งที่ 18 ประจำปี 2558

โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทุ่งมะพร้าว<br>สัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด <br>ครั้งที่ 18 ประจำปี 2558

1558

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...