ผลิตภัณฑ์ตำบล
กลุ่มข้าวต้มมัด หมู่ที่ 1 ทุ่งมะพร้าว

กลุ่มข้าวต้มมัด หมู่ที่ 1 ทุ่งมะพร้าว

263

20 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ดอกไม้ประดิษฐ์

ดอกไม้ประดิษฐ์

635

28 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด

ผลิตภัณฑ์จากกระจูด

637

28 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ที่รองจานและที่รองแก้ว<br>จักสานจากกระจูด

ที่รองจานและที่รองแก้ว<br>จักสานจากกระจูด

705

28 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ด้ามขวาน

ด้ามขวาน

908

28 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ผ้าชิ้นบาติก

ผ้าชิ้นบาติก

1070

28 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม...
เสื่อกระจูด

เสื่อกระจูด

1042

28 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม...
เตียงเล็ก

เตียงเล็ก

862

28 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม...