ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

กิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

615

28 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการตำบลพัฒนาเด็กดี สูงดี สมส่วน ปี 2565

โครงการตำบลพัฒนาเด็กดี สูงดี สมส่วน ปี 2565

456

28 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตพื้นฐาน ปี 2565

โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตพื้นฐาน ปี 2565

468

22 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัย รร.อนุบาล อบต.ทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2565

โครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัย รร.อนุบาล อบต.ทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2565

454

9 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมลดเค็ม ลดความดัน ประจำปี 2565

โครงการอบรมลดเค็ม ลดความดัน ประจำปี 2565

449

2 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการหมอในบ้าน ปี 2565

โครงการหมอในบ้าน ปี 2565

452

29 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดการขยะบ้านฝ่ายท่า

โครงการจัดการขยะบ้านฝ่ายท่า

451

16 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
 โครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565

โครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565

608

11 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุและผู้ว่างงาน <br> (การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว)

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุและผู้ว่างงาน <br> (การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว)

702

10 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565

โครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565

657

1 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

467

1 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ปี 2565

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ปี 2565

459

1 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัย ศพด.ทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2565

โครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัย ศพด.ทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2565

467

22 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ตำบลทุ่งมะพร้าว ปี 2565

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ตำบลทุ่งมะพร้าว ปี 2565

666

14 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา อำเภอท้ายเหมือง ปี 2565

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา อำเภอท้ายเหมือง ปี 2565

689

12 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

698

4 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบต.ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด<br>รั้งที่ 24 ประจำปี 2565

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบต.ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด<br>รั้งที่ 24 ประจำปี 2565

681

16 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเสริมสร้างสุขภาพคนพิการและทุพพลภาพในชุมชนประจำปี 2565

โครงการเสริมสร้างสุขภาพคนพิการและทุพพลภาพในชุมชนประจำปี 2565

457

14 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ<br>สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565

โครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ<br>สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565

690

2 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565

โครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565

757

4 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...