ภาพกิจกรรม
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
28
17 สิงหาคม 2566

🌱องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จัดโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

.

🚩กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรฯ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน ได้เห็นคุณค่าของสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการรักษาสุขภาพ การอนุรักษ์และการใช้สมุนไพรไทย และสมุนไพรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ โดยมีทั้งหมด 4 กิจกรรม ดังนี้

.

กิจกรรมที่ 1. สมุนไพรท้องถิ่นเรา

กิจกรรมที่ 2. ปลูกปักรักษ์สมุนไพร

กิจกรรมที่ 3. สวนสมุนไพรท้องถิ่น ทรงคุณค่า

กิจกรรมที่ 4. อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น

.

🚩ซึ่งได้ดำเนินโครงการ ณ พื้นที่โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว โดยระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2566 ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรท้องถิ่นประเภทต่างๆ พร้อมปักป้ายโครงการ ป้ายประเภทสมุนไพร พร้อมสรรพคุณ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่นแก่เด็กนักเรียนและประชาชน

.

#1อปท1สวนสมุนไพร

#สวนสมุนไพรรักษ์ถิ่น


img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img