ภาพกิจกรรม
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรค ลดพุง ประจำปี 2566 (สปสช.)

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรค ลดพุง ประจำปี 2566 (สปสช.)

140

30 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566

149

26 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566

138

26 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี 2566

โครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี 2566

131

23 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ สปสช. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวันในระบบสุขภาพปฐมภูมิ
“การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน"

โครงการ สปสช. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวันในระบบสุขภาพปฐมภูมิ “การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน"

737

9 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

169

2 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566

โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566

141

10 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมพิธีการทางศาสนา ประจำปี 2566

โครงการส่งเสริมพิธีการทางศาสนา ประจำปี 2566

150

29 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

145

13 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวัน อปพร. 22 มีนาคม 2566

กิจกรรมวัน อปพร. 22 มีนาคม 2566

182

22 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.ทุ่งมะพร้าว ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

อบต.ทุ่งมะพร้าว ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

544

18 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อนศาสนาอิสลาม ประจำปี 2566

โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อนศาสนาอิสลาม ประจำปี 2566

469

18 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
งานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล จังหวัดพังงา ประจำปี พ.ศ. 2566

งานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล จังหวัดพังงา ประจำปี พ.ศ. 2566

501

1 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

ประชุมสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

497

14 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566

1589

10 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ สปสช.  “คัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ  
สำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2566”

โครงการ สปสช. “คัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ สำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2566”

737

7 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี คนว่างงาน และผู้สูงอายุ <br>หลักสูตรการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี คนว่างงาน และผู้สูงอายุ <br>หลักสูตรการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ประจำปีงบประมาณ 2566

515

13 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจิตอาสาพัฒนาถนน เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โครงการจิตอาสาพัฒนาถนน เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

530

28 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

โครงการจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

569

2 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

566

8 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...