ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัย รร.อนุบาล อบต.ทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2565

โครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัย รร.อนุบาล อบต.ทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2565

20

9 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมลดเค็ม ลดความดัน ประจำปี 2565

โครงการอบรมลดเค็ม ลดความดัน ประจำปี 2565

20

2 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการหมอในบ้าน ปี 2565

โครงการหมอในบ้าน ปี 2565

20

29 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดการขยะบ้านฝ่ายท่า

โครงการจัดการขยะบ้านฝ่ายท่า

19

16 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
 โครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565

โครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565

174

11 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุและผู้ว่างงาน <br> (การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว)

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุและผู้ว่างงาน <br> (การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว)

269

10 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565

โครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565

219

1 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

20

1 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ปี 2565

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ปี 2565

20

1 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัย ศพด.ทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2565

โครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัย ศพด.ทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2565

20

22 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ตำบลทุ่งมะพร้าว ปี 2565

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ตำบลทุ่งมะพร้าว ปี 2565

222

14 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา อำเภอท้ายเหมือง ปี 2565

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา อำเภอท้ายเหมือง ปี 2565

253

12 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

261

4 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบต.ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด<br>รั้งที่ 24 ประจำปี 2565

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบต.ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด<br>รั้งที่ 24 ประจำปี 2565

245

16 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเสริมสร้างสุขภาพคนพิการและทุพพลภาพในชุมชนประจำปี 2565

โครงการเสริมสร้างสุขภาพคนพิการและทุพพลภาพในชุมชนประจำปี 2565

19

14 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ<br>สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565

โครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ<br>สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565

241

2 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565

โครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565

323

4 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมนโยบาย No Gift Policy

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมนโยบาย No Gift Policy

908

30 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น <br>และการจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น <br>และการจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี พ.ศ. 2565

338

23 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวัน อปพร. 22 มีนาคม 2565

กิจกรรมวัน อปพร. 22 มีนาคม 2565

341

22 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...