แผนการดำเนินการประจำปี
แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
18 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565
26 ตุลาคม 2565

72


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
26 กันยายน 2565

174


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
26 ตุลาคม 2564

338


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
12 ตุลาคม 2563

450


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
12 ตุลาคม 2563

611


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563
5 ตุลาคม 2563

396


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

ประกาศใช้แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9 ตุลาคม 2562

539


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่

แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9 ตุลาคม 2562

718


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3 ตุลาคม 2561

605


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

ประกาศใช้แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
14 พฤศจิกายน 2560

565


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ที่นี่
ประกาศใช้แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
17 พฤศจิกายน 2559

631


ประกาศใช้แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
16 ตุลาคม 2558

679


ประกาศใช้แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เอกสารแนบ
แผนดำเนินงานปี 58
5 พฤศจิกายน 2557

586


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวได้จัดทำแผนดำเนินงานปี58 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เอกสารแนบ
แผนดำเนินงานปี 2556
6 มีนาคม 2557

674


แผนดำเนินงานปี 2556 มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2557
6 มีนาคม 2557

688


แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2557 มีเอกสารแนประกาศ

เอกสารแนบ