ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม พ.ศ. 2566
6 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567
20 กันยายน 2566

0


ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
9 กันยายน 2565

112


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ได้ที่นี่

รูปเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
9 กันยายน 2565

232


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รูปเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
29 กันยายน 2564

305


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ได้ที่นี่

รูปเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
29 กันยายน 2564

427


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รูปเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
22 ตุลาคม 2563

337


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1 ตุลาคม 2563

376


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
21 กันยายน 2563

475


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่
ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
10 กันยายน 2562

593


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562
3 กันยายน 2561

633


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 ได้ที่นี่

ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ปี 2561
12 ตุลาคม 2560

737


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ปี 2561 ได้ที่นี่

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณปี2560
20 มีนาคม 2560

726


ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณปี2560

เอกสารแนบ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559
2 ตุลาคม 2558

673


ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 58
22 ตุลาคม 2557

664


ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 58

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555
6 มีนาคม 2557

641


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2556
6 มีนาคม 2557

640


ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2556 มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ