ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ระบุช่องทางการเปิดเผยข้อมูลการอนุญาต ตามมาตรา 13 (2)
4 สิงหาคม 2566

0


การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

ระบุช่องทางการเปิดเผยข้อมูลการอนุญาต ตามมาตรา 13 (2)

เอกสารแนบ
ประกาศกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน
4 สิงหาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566
4 สิงหาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 สิงหาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ