หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน อบต.ทุ่งมะพร้าว ครั้งที่ 1/2566
30 มิถุนายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน อบต.ทุ่งมะพร้าว ครั้งที่ 1/2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการตรวจสอบภายใน (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2566
26 พฤษภาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการตรวจสอบภายใน (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศการติดตามรายงานผลการปฏอบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
26 พฤษภาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศการติดตามรายงานผลการปฏอบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการตรวจสอบภายในและกฎบัตรประจำปีงบประมาณ 2566
19 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ