ผลิตภัณฑ์ตำบล
ด้ามขวาน
1688
28 กุมภาพันธ์ 2562

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช้ ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพังงา สถานที่จัดจำหน่าย กลุ่มประดิษฐ์ด้ามไม้ประกอบอุปกรณ์การเกษตร 48/2 ฝ่ายท่า หมู่ 3 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 ติดต่อ : นายเปลี่ยน จิตรช โทร : 08 1077 8110