ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรียกประชุมสภาและประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
26 มกราคม 2567

9


ประกาศเรียกประชุมสภาและประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567