ข่าวประชาสัมพันธ์
การขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการเชิงกลยุทย์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
8 กุมภาพันธ์ 2567

16


การขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการเชิงกลยุทย์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวมอบหมายให้ นายจตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ลงพื้นที่แนะนำการจัดตั้งคณะกรรมการธนาคารขยะ หมู่ 2 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลทุ่งมะพร้าว เพื่อช่วยลดปริมาณขยะและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม โดยมีสมาชิกในหมู่บ้านเข้าร่วม และได้ร่วม RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ถังขยะเปียกรวมหมู่ที่ 2 บ้านคลองเจริญ

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งมะพร้าว ใช้ถังขยะเปียกอย่างถูกวิธี ต่อเนื่อง เกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน