ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ. 2566 ( ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันสาธารณภัย, พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา-รถกระเช้า )
10 เมษายน 2566

655


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ. 2566 ( ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันสาธารณภัย, พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา-รถกระเช้า ) ได้ที่นี่