สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการทำบันทึกตกลง/ใบสั่งซื้อจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
7 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการทำบันทึกตกลง/ใบสั่งซื้อจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการทำบันทึกตกลง/ใบสั่งซื้อจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการทำบันทึกตกลง/ใบสั่งซื้อจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ปี 2565
14 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
3 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ