รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
9 พฤศจิกายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563
1 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
1 ตุลาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการประจำปีงบประมาณ 2561
5 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการประจำปีงบประมาณ 2559
5 ตุลาคม 2559

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการประจำปีงบประมาณ 2559 ได้ที่นี่

ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
21 เมษายน 2557

0


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้มีการจัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 และเลขานุการสภาได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
28 กุมภาพันธ์ 2557

0


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  1 วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2557 และเลขานุการสภาได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน

รออัพเดทข้อมูล
3 ธันวาคม 2556

0  รออัพเดทข้อมูล