รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
23 สิงหาคม 2566

0


รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
9 สิงหาคม 2566

0


รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
24 มีนาคม 2566

0


รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
22 สิงหาคม 2565

0


รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
9 สิงหาคม 2565

0


รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2565

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
12 เมษายน 2565

0


รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
11 กุมภาพันธ์ 2565

0


รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
10 มกราคม 2565

0


รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี 2565
28 ธันวาคม 2564

0


รายงานการประชุมสภาองค์การบริาหรส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ครั้งแรก ประจำปี 2565

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
20 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564     ได้ที่นี้

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
20 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ได้ที่นี

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
7 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
16 สิงหาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ได้ที่นี้

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
14 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
15 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
5 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
22 ธันวาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
28 สิงหาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
17 สิงหาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
15 เมษายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ