รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563
1 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
12 มิถุนายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
7 มิถุนายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปี2560
5 เมษายน 2560

0


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปี2560

เอกสารแนบ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปี2559
29 ตุลาคม 2559

0


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปี2559

เอกสารแนบ
รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานปี 2558
31 ธันวาคม 2558

0


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานปี 2558 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอกสารแนบ
ผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานปี 2558
31 ธันวาคม 2558

0


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานปี 2558 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอกสารแนบ
การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
6 มีนาคม 2557

0


การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีเอกสารแนบประกาศ

ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปี 2556
2 มกราคม 2557

0


ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปี 2556