รายงานทางการคลัง
รายงานงบการเงิน ประจำปี 2566 (ฉบับแก้ไข)
31 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานทางการเงินประจำปี 2566
17 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566
3 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566
3 กรกฎาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
3 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานงบปการเงินประจำปี 2565 สตง.รับรองแล้ว
24 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานงบปการเงินประจำปี 2565 สตง.รับรองแล้ว ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
3 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการเงินประจำปี2564
8 ธันวาคม 2565

0


รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2564

เอกสารแนบ
รายงานการเงินประจำปี2565
18 พฤศจิกายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการเงินประจำปี2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565
3 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565
1 กรกฎาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่
รายงานการเงินประจำปี 2564 พร้อมกับราบงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
18 เมษายน 2565

0


รายงานการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
1 เมษายน 2565

0


รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
5 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
14 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564
4 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
1 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
5 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการเงินประจำปี 2563 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนัตรวจเงินแผ่นดิน
7 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการเงินประจำปี 2563 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนัตรวจเงินแผ่นดิน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
5 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ