ประกาศนโยบาย No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No gift policy รอบประจำปี 2566
22 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปี พ.ศ. 2566
22 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2567 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลตามนโยบาย No gift policy รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566
9 มีนาคม 2566

39


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลตามนโยบาย No gift policy รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การสร้างวัฒนธรรม No gift Policy ประจำปี 2566
9 มีนาคม 2566

62


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การสร้างวัฒนธรรม No gift Policy ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566
23 มกราคม 2566

50


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2565
25 เมษายน 2565

153


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2565
15 มีนาคม 2565

148


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศนโยบาย No Gift Policy ได้ที่นี่

เอกสารแนบ