มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566
20 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566
8 พฤศจิกายน 2566

55


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2566
9 มีนาคม 2566

39


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566
9 มีนาคม 2566

44


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี 2566
1 กุมภาพันธ์ 2566

56


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
31 มกราคม 2566

54


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565
5 เมษายน 2565

162


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565
31 มีนาคม 2565

153


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 ในระบบ ITA ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศมาตรการการพัฒนาให้หน่วยงานมีความโปร่งใส ตามแนวทาง ITA
21 มีนาคม 2565

127


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศมาตรการการพัฒนาให้หน่วยงานมีความโปร่งใส ตามแนวทาง ITA ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
21 มีนาคม 2565

143


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลคะแนน ITA ส่วน OIT ประจำปี 2564
15 มีนาคม 2565

125


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลคะแนน ITA ส่วน OIT ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเจตจำนงมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใส
3 มกราคม 2565

187


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเจตจำนงมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใส ได้ที่นี่
เอกสารแนบ