การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
4 เมษายน 2565

164


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว จัดกิจกรรม No Gift Policy
30 มีนาคม 2565

172


 

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมปฏิบัติตามประกาศนโยบายงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามแนวทางของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2565 (ITA) ทั้งนี้ในการทำกิจกรรมผู้บริหารได้กล่าวถึงกรอบการดำเนินการตามนโยบาย มอบนโยบายเพื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม

ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
21 มีนาคม 2565

170


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศว่าด้วยข้อบังคับหรือวินัยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
21 มีนาคม 2565

164


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศว่าด้วยข้อบังคับหรือวินัยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเจตจำนงนโยบายการป้องกันการทุจริต
14 กุมภาพันธ์ 2565

165


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเจตจำนงนโยบายการป้องกันการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นายก อบต. ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต (Zero Tolerance)
11 กุมภาพันธ์ 2565

161


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้าง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ (Zero Tolerance)