ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566
20 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ 2566
7 มีนาคม 2566

25


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 3 - 4) ประจำปีงบประมาณ 2565
17 มกราคม 2566

33


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 3 - 4) ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนประจำปี 2565
12 ตุลาคม 2565

14


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ 2565
1 เมษายน 2565

155


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปรายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ รายปีงบประมาณ 2562 - 2565
31 มีนาคม 2565

188


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปรายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ รายปีงบประมาณ 2562 - 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ