หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศมาตรการหลักเกณฑ์และการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566
23 มกราคม 2566

40


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศมาตรการหลักเกณฑ์และการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
16 มีนาคม 2565

151


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
16 มีนาคม 2565

154


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
16 มีนาคม 2565

147


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศมาตรการหลักเกณฑ์และการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565
8 กุมภาพันธ์ 2565

168


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศมาตรการหลักเกณฑ์และการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ