โครงสร้างองค์กร
การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
1 กันยายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
15 พฤษภาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน ได้ที่นี่

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
1 กุมภาพันธ์ 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงสร้างส่วนราชการ
16 ตุลาคม 2556

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงสร้างส่วนราชการ ได้ที่นี่

โครงสร้างองค์กร
30 พฤศจิกายน 544

0


เอกสารแนบ