นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
23 มกราคม 2566

74


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
29 มีนาคม 2565

178


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศมาตรการหลักเกณฑ์และการบริหารทรัพยากรบุคคล
8 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศมาตรการหลักเกณฑ์และการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากร
13 มกราคม 2563

185


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ