ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2566
7 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ไตรมาส 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
9 มีนาคม 2566

32


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ไตรมาส 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ไตรมาส 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ 2565
3 ตุลาคม 2565

49


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ไตรมาส 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ไตรมาส 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
31 มีนาคม 2565

148


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ไตรมาส 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2564
11 มกราคม 2565

141


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบบัญชีเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564
1 ตุลาคม 2564

143


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบบัญชีเรื่องราวร้องเรียน/ร้อง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ