แผนป้องกันการทุจริต
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570)
20 มิถุนายน 2565

136


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รูปเล่มแผนปฏิบัติการป้องกันเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570)
20 มิถุนายน 2565

218


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รูปเล่มทแผนปฏิบัติการป้องกันเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2565)
30 มิถุนายน 2564

336


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2565) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564
21 เมษายน 2564

370


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
21 เมษายน 2564

383


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน
22 เมษายน 2563

386


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
9 มีนาคม 2563

335


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)
14 มีนาคม 2562

495


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
11 พฤษภาคม 2560

308


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ได้ที่นี่