การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
22 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
29 ธันวาคม 2565

84


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
17 มีนาคม 2565

270


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศรายงานติดตามแผนและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563
22 ธันวาคม 2563

398


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศรายงานติดตามแผนและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

รายงานติดตามแผนและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563
22 ธันวาคม 2563

477


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานติดตามแผนและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563
5 ตุลาคม 2563

376


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

ประกาศรายงานติดตามแผนและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2562
15 เมษายน 2563

502


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศรายงานติดตามแผนและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานติดตามแผนและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2562
15 เมษายน 2563

494


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานติดตามแผนและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561
12 พฤศจิกายน 2561

640


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561
9 พฤศจิกายน 2561

620


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561
12 เมษายน 2561

574


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561
12 เมษายน 2561

641


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ครั้งที่ 2
27 ตุลาคม 2560

582


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ครั้งที่ 2 ได้ที่นี่

ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ครั้งที่ ๑
19 เมษายน 2560

599


ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ครั้งที่ ๑

ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
1 พฤศจิกายน 2559

620


ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)