คู่มือบริการประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
14 ตุลาคม 2562

478


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการร้องเรียนร้องทุกข์และขอความเป็นธรรม
23 เมษายน 2562

472


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการร้องเรียนร้องทุกข์และขอความเป็นธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 มิถุนายน 2561

488


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง คู่มือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวเพิ่มเติมฉบับที่ ๑
14 กันยายน 2558

669


ประกาศ เรื่อง คู่มือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวเพิ่มเติมฉบับที่ ๑

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง คู่มือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
25 สิงหาคม 2558

720


ประกาศ เรื่อง คู่มือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน : การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
24 สิงหาคม 2558

1937


คู่มือสำหรับประชาชน : การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เอกสารแนบ