แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ.2565
8 ธันวาคม 2564

194


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
18 ตุลาคม 2561

688


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
18 ตุลาคม 2561

643


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
13 ธันวาคม 2559

798


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
13 ตุลาคม 2559

696


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ได้ที่นี่
ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
13 ตุลาคม 2559

685


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ได้ที่นี่
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
30 พฤศจิกายน 542

708


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ