แผนอัตรากำลังสามปี
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
1 ตุลาคม 2563

402


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ได้ที่นี่
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
1 ตุลาคม 2563

610


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
25 ตุลาคม 2560

702


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ได้ที่นี่
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
8 กุมภาพันธ์ 2560

638


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 ได้ที่นี่

ประการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ 2558 - 2560)
1 ตุลาคม 2557

739


ประการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)