แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สรุปแผนดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ (แบบ 3)
31 มกราคม 2560

683


สรุปแผนดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ของ  อบต.ทุ่งมะพร้าวปี60

เอกสารแนบ
สรุปแผนดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ของ อบต.ทุ่งมะพร้าวปี60
31 มกราคม 2560

680


สรุปแผนดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ของ  อบต.ทุ่งมะพร้าวปี60

เอกสารแนบ
ประกาศการใช้แผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564)
25 มกราคม 2559

654


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศการใช้แผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) ได้ที่นี่

แผนพัฒนาห้าปี (2558-2562)
19 มิถุนายน 2557

705


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2558-2562) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เอกสารแนบ
ประกาศการใช้แผนพัฒนา 5ปี (2558-2562
19 มิถุนายน 2557

674


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา 5 ปี (2558-2562) เสร้จเรียบร้อยแล้ว

เอกสารแนบ