กิจการสภา
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
31 พฤษภาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
12 พฤษภาคม 2566

0


ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับฟังการประชุม วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ถ้าประชาชนท่านได้ประสงค์เข้าฟังการประชุม ให้เขียนคำร้องที่สำนักปลัด และเข้าร่วมฟังการประชุมที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารตำบลทุ่งมะพร้าว ในวันและเวลาดังกล่าว

เอกสารแนบ
ประกาศการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
23 พฤศจิกายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
2 กันยายน 2565

0


ประกาศการประชุมสมัยวิสามัญสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เอกสารแนบ
ประกาศการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
16 สิงหาคม 2565

0


ประกาศการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เอกสารแนบ
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับฟังการประชุม
2 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับฟังการประชุม ได้ที่นี่

ประกาศการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
2 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับฟังการประชุม
8 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับฟังการประชุม ได้ที่นี่

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 และประชาสัมพันธ์มห้ประชาชนรับฟังการประชุม
7 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 และประชาสัมพันธ์มห้ประชาชนรับฟังการประชุม ได้ที่นี่

ประกาศการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
4 มกราคม 2565

0


ประกาศการประชุมสภา และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เอกสารแนบ