แหล่งท่องเที่ยว
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคลองเจริญ
1831
10 มิถุนายน 2562

แหล่งท่องเที่ยว วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคลองเจริญหมู่ที่ 2

ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกิดใหม่ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล นั่งเรือชมป่าโกงกาง

ชมทะเลแหวกหาหอยหวาน เดินทุ่งสะวันนา เล่นน้ำดำน้ำเขาหน้ายักษ์

และยังมีกิจกรรมแคมป์ปิ้ง มีเรือคอยให้บริการมากกว่า 30 ลำ

ท่องเที่ยวชมธรรมชาติโดยชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน


สนใจ ติดต่อ
081 970 5352 ตั้ม วัชระ​
080 142 3744 บังเหลก