แหล่งท่องเที่ยว
เขาไข่นุ้ย
432
30 พฤศจิกายน 542

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดพังงา