แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกขนิม
471
18 สิงหาคม 2566

น้ำตกขนิม หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา