หน้าแรก ติดต่อเรา
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าหลัก  
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  การจัดการความรู้
 
แผนงาน  
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินการประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือบริการประชาชน
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
รายงาน  
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗
 
 
 

  สถานที่ท่องเที่ยว
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคลองเจริญ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 164 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2561
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

แหล่งท่องเที่ยว วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคลองเจริญหมู่ที่ 2

ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกิดใหม่ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล นั่งเรือชมป่าโกงกาง

ชมทะเลแหวกหาหอยหวาน เดินทุ่งสะวันนา เล่นน้ำดำน้ำเขาหน้ายักษ์

และยังมีกิจกรรมแคมป์ปิ้ง มีเรือคอยให้บริการมากกว่า 30 ลำ

ท่องเที่ยวชมธรรมชาติโดยชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน


สนใจ ติดต่อ
081 970 5352 ตั้ม วัชระ​
080 142 3744 บังเหลก

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120
โทรศัพท์ : 076-473629 โทรสาร : 076-445217-8
Copyright © 2017. www.thungmaphrao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs