หน้าแรก ติดต่อเรา
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าหลัก  
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  การจัดการความรู้
 
แผนงาน  
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินการประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือบริการประชาชน
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
รายงาน  
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗
 
 
 

  ประกาศนัดตรวจการจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการถมดินคลุกพร้อมเกลี่ยพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว (ดู : 95) 4 พ.ย. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมเเซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 (ดู : 89) 27 ต.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการซ่อมท่อระบายน้ำและขุดคูระบายน้ำ ม.6 (ดู : 92) 15 ต.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการซ่อมเเซมถนนลูกรัง ซอยบ้านเหนือ1 หมู่ที่10 (ดู : 35) 9 ต.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการซ่อมเเซมถนนลูกรัง สาย ศปถ. ม.9 (ดู : 36) 6 ต.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการสร้างคูระบายน้ำพร้อมตะเเกรงปิดถนนฝ่ายท่า-นาใน หมู่3 (ดู : 35) 25 ก.ย. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการซ่อมเเซมถนนสายซอย4 ซอย5 เละซอยเชื่อม สปก. หมู่9 (ดู : 36) 22 ก.ย. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการซ่อมเเซมถนนลูกรัง ซอยเเสนสุข2 หมู่10 (ดู : 35) 26 ส.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหอถังสูงโรงเรียนอนุบาล อบต.ทุ้งมะพร้าว (ดู : 35) 19 ส.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำหมู่1 บ้านทุ่งมะพร้าว (ดู : 34) 5 ส.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซ.แสนสุข1 หมู่10 (ดู : 35) 5 ส.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงจ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอย2 หมู่2 (ดู : 35) 5 ส.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่1 (ดู : 34) 5 ส.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.2 หมู่4 (ดู : 36) 29 ก.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซ.1 หมู่4 (ดู : 35) 21 ก.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนศาลาหมู่บ้าน หมู่ 7 (ดู : 35) 19 ก.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่2 (ดู : 35) 16 ก.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซ.1 หมู่8 (ดู : 34) 14 ก.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่6 (ดู : 36) 23 มิ.ย. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรทอสพัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวง (งวดที่1-4) (ดู : 35) 21 มิ.ย. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยบ้านปรุ หมู่ 7 บ้านขนิม (ดู : 34) 20 มิ.ย. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการขยายเขตท่อประปา หมู่1 (ดู : 34) 19 มิ.ย. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่6 (ดู : 33) 18 มิ.ย. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่8 (ดู : 34) 2 มิ.ย. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่9 (ดู : 35) 25 พ.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน่้ำบางปอ หมู่6 (ดู : 34) 22 เม.ย. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการซ่อมเเซมถนนลูกรัง หมู่5 ถนนวัดหาดทรายสมบูรณ์ (ดู : 32) 22 เม.ย. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการซ่อมเเซมถนนลูกรัง หมู่9 บ้านสร้างตนเอง (ดู : 33) 22 เม.ย. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการถ่มดินเเละหินคลุก หมู่7 ซ.บ้านย่าเอียด (ดู : 33) 22 เม.ย. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายบางปอ หมู่6 (ดู : 34) 22 เม.ย. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตทอสพัลท์ติกคอนกรีต หมู่5 (ดู : 33) 27 มี.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงผิวทางเเอสพัลต์คอนกรีต ถนนซอยพรุใหญ่ หมู่ 7 (ดู : 33) 26 มี.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจ้างซ่อมเเซมผิวจราจร ห้วยไม้ไผ่ หมู่ 2 (ดู : 34) 18 มี.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจ้างซ่อมเเซมผิวจราจร เกาะนก หมู่ 2 (ดู : 35) 18 มี.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงผวทางทอสพัลต์ ถนนนิคมสามัคคี หมู่11 (ดู : 33) 5 มี.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจ้างซ่อมเเซมถนน ซอยเกษตร หมู่2 คลองเจริญ (ดู : 34) 24 ก.พ. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองครัน หมู่9 บ้านสร้างตนเอง (ดู : 33) 28 ม.ค. 2561
ประกาศนัดตรวจการจ้าง-ก่อสร้างป้ายซอย 53 ป้าย (ดู : 329) 16 ต.ค. 2558
ประกาศนัดตรวจการจ้าง-ก่อสร้างศาลาพิธีกรรมชาวไทยใหม่ หมู่ 7 (ดู : 332) 17 ก.ย. 2558
ประกาศนัดตรวจการจ้าง-ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก หมู่ 6 (ดู : 321) 11 ก.ย. 2558
ประกาศนัดตรวจการจ้าง-ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 10 (ดู : 174) 31 ส.ค. 2558
ประกาศนัดตรวจการจ้าง-ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 1 บ้านทุ่งมะพร้าว (ดู : 171) 21 ส.ค. 2558
ประกาศนัดตรวจการจ้าง-ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว (ดู : 203) 15 ส.ค. 2558
ประกาศนัดตรวจการจ้าง-ต่อเติม/ปรับปรุงสถานที่แปรงฟันและอุปกรณ์ห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 177) 15 ส.ค. 2558
ประกาศนัดตรวจการจ้าง-ก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำข้างศาลา หมู่ 5 (ดู : 197) 5 ส.ค. 2558
ประกาศนัดตรวจการจ้าง จ้างเหมาบริการทิ้งขยะมูลฝอยเเละบริการในด้านต่างๆ จำนวน2เดือน (ดู : 33) ธ.ค.
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และเผยแพร่(กล้องวงจรปิดพร้อมบริการการติดตั้งตาทจุดต่างๆของหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านควรแรด (ดู : 36) ธ.ค.
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเเละเผยเเพร่ (กล้องวงจรปิดพร้อมบริการติดตั้งตามจุดต่างๆของหมู่บ้าน หมู่ที่9 บ้านสร้างตนเอง) (ดู : 33) ธ.ค.
ประกาศนัดตรวจการจ้าง โครงการจ้างซ่อมเเซมอาคารเเละที่ดินสิ่งก่อสร้าง อบต.ทุ่งมะพร้า (ดู : 35) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120
โทรศัพท์ : 076-473629 โทรสาร : 076-445217-8
Copyright © 2017. www.thungmaphrao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs