หน้าแรก ติดต่อเรา
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าหลัก  
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  การจัดการความรู้
 
แผนงาน  
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินการประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือบริการประชาชน
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
รายงาน  
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗
 
 
 

  ประกาศราคากลาง
หัวข้อ วันที่
ประกาศราคากลาง-โครงการปรับปรุงผิวจราจร สายแยกทางหลวงหมายเลข 4-บ้านนาใน หมู่ที่ 3-4 (ดู : 138) 3 พ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง-โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2/2560 (ดู : 134) 30 ต.ค. 2560
โครงการอาหารกลางวันวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 133) 20 ต.ค. 2560
ประกาศราคากลาง-โครงการอาหารกลางวัน (ดู : 53) 17 ต.ค. 2560
ประกาศราคากลาง-ขยายเขตประปา หมู่ที่ 11 (ดู : 37) 16 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง-ปรับปรุงคูระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านคลองเจริญ (ดู : 34) 4 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปอ หมู่ที่ 6 บ้านอินทนิน (ดู : 34) 4 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง-โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านคลองเจริญ (ดู : 103) 4 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปอ หมู่ที่ 6 บ้านอินทนิน (ดู : 103) 4 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง-ขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 (ดู : 35) 6 ก.ค. 2560
ประกาศราคากลาง-โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา (ดู : 100) 6 ก.ค. 2560
ประกาศราคากลาง-ขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 (ดู : 34) 28 มิ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง-โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายท่า (ดู : 61) 28 มิ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนสุข หมู่ที่ 10 บ้านควนแรด (ดู : 36) 20 มิ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนสุข หมู่ที่ 10 บ้านควนแรด (ดู : 62) 20 มิ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง-ปรับปรุงถนนพัฒนา ซอย2 หมู่ที่ 4 บ้านนาใน (ดู : 34) 8 มี.ค. 2560
ประกาศราคากลาง-ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านคลองเจริญ (ดู : 35) 30 ธ.ค. 2559
ประกาศราคากลาง-โครงการก่อสร้างถัังประปาพร้อมระบบไฟฟ้า หมู่ 8 (จุดบ้านนายณรงค์ ศรีนวล) (ลานกีฬาหมู่บ้าน) (ดู : 149) 26 ธ.ค. 2559
ประกาศราคากลาง-โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านคลองเจริญ (ดู : 162) 26 ธ.ค. 2559
ประกาศราคากลาง-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 169) 10 พ.ย. 2559
ประกาศราคากลาง-โครงการจัดซื้อวัสดุอื่น (ถังขยะ ขนาด 160 ลิตร)จำนวน 173 ใบ (ดู : 93) 28 ก.ย. 2559
ประกาศราคากลาง-โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมะพร้าว (ดู : 93) 7 ก.ย. 2559
ประกาศราคากลาง-จ้างก่อสร้างระบบประปาพร้อมท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี (ดู : 139) 31 พ.ค. 2559
ประกาศราคากลาง-ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2 (บ้านเกาะนก) (ดู : 139) 31 พ.ค. 2559
ประกาศราคากลาง-ซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 10 บ้านควนแรด (ดู : 138) 30 พ.ค. 2559
ประกาศราคากลาง-ก่อสร้างระบบประปาพร้อมท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 6 อินทนิน (บ้านบางดิน) (ดู : 133) 27 พ.ค. 2559
ประกาศราคากลาง-ก่อสร้างระบบประปาพร้อมทื่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านเขากล้วย (ดู : 129) 27 พ.ค. 2559
ประกาศราคากลาง-ก่อสร้างระบบประปาพร้อมท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 7 (บ้านปรุ) (ดู : 126) 27 พ.ค. 2559
ประกาศราคากลาง-ก่อสร้างระบบประปาพร้อมท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 7 (หน้าโรงงานพังงาพาราวู๊ด) (ดู : 137) 27 พ.ค. 2559
ประกาศราคากลาง-โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 (ดู : 66) 10 พ.ค. 2559
ประกาศราคากลาง-จ้างขุดบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมะพร้าว (ดู : 134) 20 เม.ย. 2559
ประกาศราคากลาง-ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว (ดู : 158) 11 เม.ย. 2559
ประกาศราคากลาง-โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายโกลี้ หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายท่า (ดู : 63) 5 เม.ย. 2559
ประกาศราคากลาง-โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยร่วมใจ 1 หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายท่า (ดู : 59) 5 เม.ย. 2559
ประกาศราคากลาง-ก่อสร้างถนนคสล.ซอยร่วมใจ1 หมู่ 3 บ้านฝ่ายท่า (ดู : 141) 5 เม.ย. 2559
ประกาศราคากลาง-ก่อสร้างถนนคสล.สายโกลี้ หมู่ 3 บ้านฝ่ายท่า (ดู : 144) 5 เม.ย. 2559
ประกาศราคากลาง-โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 7 บ้านขนิม (ดู : 61) 8 มี.ค. 2559
ประกาศราคากลาง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 (ดู : 66) 8 มี.ค. 2559
ประกาศราคากลาง-โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์บ้านนิคมสามัคคี หมู่ที่ 11 (ดู : 57) 8 มี.ค. 2559
ประกาศราคากลาง-จ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 (ดู : 142) 8 มี.ค. 2559
ประกาศราคากลาง-ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 (ดู : 134) 8 มี.ค. 2559
ประกาศราคากลาง-จ้างก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 7 บ้านขนิม (ซอยสมคิดป (ดู : 141) 8 มี.ค. 2559
ประกาศราคากลาง-จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน (ดู : 188) 3 มี.ค. 2559
ประกาศราคากลาง-จ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 (ดู : 132) 3 มี.ค. 2559
ประกาศราคากลาง-โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยไม้ไผ่ ซอย4 หมู่ที่ 2 บ้านคลองเจริญ (ดู : 63) 18 ก.พ. 2559
ประกาศราคากลาง-โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายประปา หมู่ที่ 4 บ้านนาใน (ดู : 61) 18 ก.พ. 2559
ประกาศราคากลาง-จ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 (ดู : 150) 21 ม.ค. 2559
ประกาศราคากลาง-โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 (ดู : 64) 3 ธ.ค. 2558
ราคากลางโครงการก่อสร้างส้วมและอาคารศพด. (ดู : 170) 5 พ.ย. 2558
ประกาศราคากลาง-การจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพ่ง รายการกล้องวงจรปิด CCTV และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (ดู : 211) 8 ก.ย. 2558
ประกาศราคากลาง-ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว (ดู : 195) 24 ส.ค. 2558
ประกาศราคากลาง-จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ (ครั้งที่ 2) (ดู : 221) 14 ก.ค. 2558
ประกาศราคากลาง-ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา(พร้อมติดตั้ง)ครั้งที่ 2 (ดู : 226) 14 ก.ค. 2558
ประกาศนัดตรวจการจ้าง-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยไม้ไผ่ ซอย 1 (สายท่าเทียบเรือประมงน้ำตื้น) หมู่ที่ 2 บ้านคลองเจริญ (ดู : 172) 3 ก.ค. 2558
ประกาศราคากลาง-ต่อเติม/ปรับปรุงสถานที่แปรงฟันและอุปกรณ์ห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ครั้งที่ 2) (ดู : 204) 30 มิ.ย. 2558
ประกาศราคากลาง-ก่อสร้างศาลาพิธีกรรมชาวไทยใหม่ หมู่ 7 บ้านขนิม (ครั้งที่ 2) (ดู : 201) 30 มิ.ย. 2558
ประกาศราคากลาง-ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายบางปอ หมู่ที่ 6 (ครั้งที่ 3) (ดู : 228) 30 มิ.ย. 2558
ประกาศราคากลาง-จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ (ดู : 233) 15 มิ.ย. 2558
ประกาศราคากลาง-จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา (ดู : 244) 15 มิ.ย. 2558
ประกาศราคากลาง-ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายบางปอ หมู่ที่ 6 บ้านอินทนิน (ครั้งที่ 2) (ดู : 228) 2 มิ.ย. 2558
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120
โทรศัพท์ : 076-473629 โทรสาร : 076-445217-8
Copyright © 2017. www.thungmaphrao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs