หน้าแรก ติดต่อเรา
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าหลัก  
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  การจัดการความรู้
 
แผนงาน  
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินการประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือบริการประชาชน
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
รายงาน  
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗
 
 
 

  ประกาศราคากลาง
หัวข้อ วันที่
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองครัน หมู่9 บ้านสร้างตนเอง (ดู : 118) 14 ธ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียน2/2561 (ดู : 93) 29 ต.ค. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการถมดินคลุกพร้อมเกลี่ยพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว (ดู : 95) 29 ต.ค. 2561
ประกาศราคากลาง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ดู : 37) 30 ก.ย. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียน2/2560 (ดู : 40) 27 ก.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหอถังสูงโรงเรียนอนุบาล อบต.ทุ้งมะพร้าว (ดู : 39) 17 ก.ย. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมท่อระบายน้ำ เเละขุดคูระบายน้ำ ม.6 (ดู : 38) 10 ก.ย. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมเเซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 (ดู : 38) 8 ก.ย. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเเละเผยเเพร่ (กล้องวงจรปิดพร้อมบริการติดตั้งตามจุดต่างๆของหมู่บ้าน หมู่ที่10 บ้านควนเเรด) (ดู : 42) 8 ก.ย. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเเละเผยเเพร่ (กล้องวงจรปิดพร้อมบริการติดตั้งตามจุดต่างๆของหมู่บ้าน หมู่ที่9 บ้านสร้างตนเอง) (ดู : 38) 8 ก.ย. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมเเซมถนนลูกรัง สาย ศปถ. ม.9 (ดู : 37) 8 ก.ย. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างซ่อมเเซมอาคารเเละที่ดินสิ่งก่อสร้าง อบต.ทุ่งมะพร้าว (ดู : 37) 8 ก.ย. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยบ้านปรุ หมู่ 7 บ้านขนิม (ดู : 37) 25 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สพฐ. ศพด.เเละโรงเรียนอนุบาล อบต.ทุ่งมะพร้าวว (ดู : 43) 12 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซ.เเสงสุข1 หมู่10 (ดู : 37) 27 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซ.2 หมู่ 2 (ดู : 37) 27 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่1 (ดู : 37) 27 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำหมู่1 บ้านทุ่งมะพร้าว (ดู : 36) 26 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมเเซมถนนลูกรัง ซอยบ้านเหนือ1 หมู่ที่10 (ดู : 38) 25 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมเเซมถนนสายซอย4 ซอย5 เละซอยเชื่อม สปก. หมู่9 (ดู : 36) 25 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการสร้างคูระบายน้ำพร้อมตะเเกรงปิดถนนฝ่ายท่า-นาใน หมู่3 (ดู : 35) 25 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซ.1 หมู่4 (ดู : 37) 25 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมเเซมถนนลูกรัง ซอยเเสนสุข2 หมู่10 (ดู : 38) 23 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซ.1 หมู่2 (ดู : 37) 22 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่6 (ดู : 37) 21 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซ.1 หมู่8 (ดู : 36) 20 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนศาลาหมู่บ้าน หมู่ 7 (ดู : 37) 20 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซ.2 หมู่ 4 (ดู : 36) 20 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบางปอ หมู่6 (ดู : 35) 27 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมเเซมถนนลูกรัง หมู่5 ถนนวัดหาดทรายสมบูรณ์ (ดู : 37) 27 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมเเซมถนนลูกรัง หมู่9 บ้านสร้างตนเอง (ดู : 33) 27 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการถ่มดินเเละหินคลุก หมู่7 ซ.บ้านย่าเอียด (ดู : 34) 27 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมเเซมถนนสายบางปอ หมู่6 บางปอ (ดู : 34) 27 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่6 (ดู : 34) 18 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตท่อประปา หมู่1 (ดู : 35) 18 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่9 (ดู : 33) 18 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่8 (ดู : 33) 18 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมเเซมผิวทางคอนกรีต ด้วยทอสพัลต์คอนกรีต หมู่5 (ดู : 35) 9 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงผิวทางเเอสพัลต์ ถนนนิคมสามัคคี หมู่11 (ดู : 35) 5 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงผิวทางเเอสพัลต์คอนกรีต ถนนซอยพรุใหญ่ หมู่ 7 (ดู : 36) 5 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างซ่อมเเซมผิวจราจร ห้วยไม้ไผ่ หมู่ 2 (ดู : 36) 19 ก.พ. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างซ่อมเเซมผิวจราจร เกาะนก หมู่ 2 (ดู : 36) 16 ก.พ. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างซ่อมเเซมผิวจราจร ทอสพัลท์ติกคอนกรีต (ดู : 35) 10 ก.พ. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างซ่อมเเซมถนน ซอยเกษตร หมู่2 คลองเจริญ (ดู : 35) 8 ก.พ. 2561
ประกาศราคากลาง-โครงการปรับปรุงผิวจราจร สายแยกทางหลวงหมายเลข 4-บ้านนาใน หมู่ที่ 3-4 (ดู : 190) 3 พ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง-โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2/2560 (ดู : 179) 30 ต.ค. 2560
โครงการอาหารกลางวันวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 181) 20 ต.ค. 2560
ประกาศราคากลาง-โครงการอาหารกลางวัน (ดู : 89) 17 ต.ค. 2560
ประกาศราคากลาง-ขยายเขตประปา หมู่ที่ 11 (ดู : 74) 16 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง-ปรับปรุงคูระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านคลองเจริญ (ดู : 68) 4 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปอ หมู่ที่ 6 บ้านอินทนิน (ดู : 70) 4 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง-โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านคลองเจริญ (ดู : 151) 4 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปอ หมู่ที่ 6 บ้านอินทนิน (ดู : 148) 4 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง-ขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 (ดู : 69) 6 ก.ค. 2560
ประกาศราคากลาง-โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา (ดู : 143) 6 ก.ค. 2560
ประกาศราคากลาง-ขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 (ดู : 64) 28 มิ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง-โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายท่า (ดู : 93) 28 มิ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนสุข หมู่ที่ 10 บ้านควนแรด (ดู : 66) 20 มิ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนสุข หมู่ที่ 10 บ้านควนแรด (ดู : 95) 20 มิ.ย. 2560
ประกาศราคากลาง-ปรับปรุงถนนพัฒนา ซอย2 หมู่ที่ 4 บ้านนาใน (ดู : 64) 8 มี.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120
โทรศัพท์ : 076-473629 โทรสาร : 076-445217-8
Copyright © 2017. www.thungmaphrao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs