หน้าแรก ติดต่อเรา
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าหลัก  
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  การจัดการความรู้
 
แผนงาน  
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินการประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือบริการประชาชน
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
รายงาน  
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗
 
 
 

  ข่าวรับสมัครงาน
หัวข้อ วันที่
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 18) 7 มี.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ดู : 40) 25 ก.พ. 2562
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 938) 1 ก.พ. 2562
ประกาศรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (ดู : 65) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์ (ดู : 138) 10 ก.ค. 2561
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง (ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย) รอบที่ 3 (ดู : 132) 2 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์) (ดู : 107) 2 ก.ค. 2561
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง (ครูภาษาไทย และคณิตศาสตร์) รอบที่ 2 (ดู : 88) 1 มิ.ย. 2561
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา) พ.ศ. 2561 (ดู : 101) 7 พ.ค. 2561
ประกาศขยายเวลารับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ (ดู : 106) 1 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครูอัตราจ้าง (ดู : 78) 30 เม.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู : 148) 20 มี.ค. 2561
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 119) 19 มี.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หรือ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 104) 8 มี.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู : 118) 16 ก.พ. 2561
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 221) 26 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ดู : 164) 22 พ.ค. 2560
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (ดู : 198) 19 พ.ค. 2560
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 176) 28 เม.ย. 2560
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 243) 15 มี.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ดู : 239) 9 มี.ค. 2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 538) 24 ส.ค. 2559
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง (ดู : 288) 23 ส.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะครูอัตราจ้าง (ดู : 266) 19 ส.ค. 2559
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 238) 17 ส.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 215) 11 ส.ค. 2559
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง (ดู : 230) 29 ก.ค. 2559
รับสมัครคัดเลือกบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ดู : 208) 22 ก.ค. 2559
รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะกับตำแหน่ง (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) (ดู : 383) 14 ก.ค. 2558
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง (ดู : 296) 2 ก.ค. 2558
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง (ดู : 487) 22 มิ.ย. 2558
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 202) 17 ก.พ.
 
 หน้า  1 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120
โทรศัพท์ : 076-473629 โทรสาร : 076-445217-8
Copyright © 2017. www.thungmaphrao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs