หน้าแรก ติดต่อเรา
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าหลัก  
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  การจัดการความรู้
 
แผนงาน  
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินการประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือบริการประชาชน
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
รายงาน  
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗
 
 


นายศุภศักดิ์ โภคบุตร
นายก อบต.ทุ่งมะพร้าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ /องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว    
ประกาศ เรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย (ดู : 11)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2562 (ดู : 15)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ. 2562 (ดู : 14)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง /
ประกาศราคากลาง /
ประกาศนัดตรวจการจ้าง
 
   
ประมวลภาพกิจกรรม  
 
งานลอยกระทง ตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2561
อ่านรายละเอียด
 
การแข่งขันกีฬา-กรีฑา ตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2561
อ่านรายละเอียด
 
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
อ่านรายละเอียด
 
พิธีเทิดพระเกียรติฯ แม่แห่งแผ่นดิน ณ อ.ท้ายเหมือง
อ่านรายละเอียด
 
กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะตำบลทุ่งมะพร้าว 12 สิงหามหาราชินี
อ่านรายละเอียด
 
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ(แม่ของแผ่นดิน)
อ่านรายละเอียด
 
โครงการเทิดไท้เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ
(โครงการจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ)
อ่านรายละเอียด
 
การดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
อ่านรายละเอียด
 
โครงการสนับสนุนอำเภอท้ายเหมืองจัดงานปล่อยเต่าทะเล ประจำปี 2561
อ่านรายละเอียด
 
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2560
อ่านรายละเอียด
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560
อ่านรายละเอียด
 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
อ่านรายละเอียด
 
โครงการหล่อเทียนพรรษา
และเทศกาลเข้าพรรษา 58
อ่านรายละเอียด
 
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
อ่านรายละเอียด
 
โครงการทำบุญครบรอบประจำปี 2558
อ่านรายละเอียด
 
โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558
อ่านรายละเอียด
 
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทุ่งมะพร้าว
สัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด
ครั้งที่ 18 ประจำปี 2558
อ่านรายละเอียด
 
 
ข่าวรับสมัครงาน
 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 36)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ดู : 55)
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 967)
 
  ภาพกิจกรรม จากกรมการสงเสริมปกครองท้องถิ่น
   
  หนังสือสั่งการ จากกรมการสงเสริมปกครองท้องถิ่น
   
 
  แหล่งท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
 
 
กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะแสดงข้อมูลบนหน้าเวบไซต์
ในเวลา 17.30 น. ถึง เช้าวันถัดไป 8.29 น.
(และในเวลา 8.30 - 17.30 ระบบจะปิดระบบแสดงข้อมูล)
 
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120
โทรศัพท์ : 076-473629 โทรสาร : 076-445217-8
Copyright © 2017. www.thungmaphrao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs