ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องราวร้องทุกข์

เรื่อง :   ยกเลิกเสียงตามสาย  2/20/2022 [6:16:19 AM]
IP Adress : 1.46.19.209
 
เวลาทำงานของแต่ละคนไม่เหมือนกัน การเปิดเสียงตามสาย รบกวนเวลาพักผ่อน
จากคุณ : ผู้เดือดร้อน
 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ