ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องราวร้องทุกข์

เรื่อง :   ไม่มีน้ำใช้ช่วงหน้าแล้ง  3/31/2021 [1:33:04 PM]
IP Adress : 1.179.154.157
 

หมู่ 7 แล้งหนักมาก

จากคุณ : ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน
 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ